Sofa Klosso

 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-SN (Nâu)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-SN (Nâu)
24,698,000₫
 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-X (Xám)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-X (Xám)
23,748,000₫
 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-XA (Xanh)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-XA (Xanh)
23,748,000₫
 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-XN (Xám nhạt)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB001-XN (Xám nhạt)
23,748,000₫
 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB002-SK (Kem)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB002-SK (Kem)
24,698,000₫
 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB002-SN (Nâu)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB002-SN (Nâu)
24,698,000₫
 Bộ 2 sofa băng Klosso KCB004-ST (Trắng)  Bộ 2 sofa băng Klosso KCB004-ST (Trắng)
24,698,000₫
 Bộ bộ sofa giả da Klosso KCB006-SV (Vàng)  Bộ bộ sofa giả da Klosso KCB006-SV (Vàng)
29,500,000₫
 Bộ bộ sofa giả da Klosso KCB008-ST1 (Trắng)  Bộ bộ sofa giả da Klosso KCB008-ST1 (Trắng)
29,500,000₫
 Bộ sofa giả da Klosso KCB008-ST2 (Trắng)  Bộ sofa giả da Klosso KCB008-ST2 (Trắng)
29,500,000₫