Sofa Klosso

 Sofa băng phong cách Châu Âu KGB001-T Sofa băng phong cách Châu Âu KGB001-T
13,500,000₫
 Sofa băng phong cách Châu Âu Klosso KGB004-V Sofa băng phong cách Châu Âu Klosso KGB004-V
13,500,000₫
 Sofa băng phong cách Châu Âu Klosso KGB004-X Sofa băng phong cách Châu Âu Klosso KGB004-X
13,500,000₫
 Sofa đơn 80x80x86cm Klosso KSD006 Sofa đơn 80x80x86cm Klosso KSD006
6,800,000₫
 Sofa đơn 80x80x86cm Klosso KSD006-NX Sofa đơn 80x80x86cm Klosso KSD006-NX
6,800,000₫
 Sofa đơn 80x80x86cm Klosso KSD006-X Sofa đơn 80x80x86cm Klosso KSD006-X
6,800,000₫
 Sofa đơn 82x89x84cm Klosso KSD004-D màu đỏ Sofa đơn 82x89x84cm Klosso KSD004-D màu đỏ
6,648,000₫
 Sofa đơn 82x89x84cm Klosso KSD004-V Sofa đơn 82x89x84cm Klosso KSD004-V
66,480,000₫
 Sofa đơn phong cách Châu Âu Klosso KSD003-C Sofa đơn phong cách Châu Âu Klosso KSD003-C
58,000,000₫
 Sofa đơn phong cách Châu Âu Klosso KSD003-T Sofa đơn phong cách Châu Âu Klosso KSD003-T
5,800,000₫
 Sofa giường cao cấp Klosso M2 Sofa giường cao cấp Klosso M2
7,800,000₫